Kontakt z nami:

Kamieniarstwo Górnytel. 603 59 23 29Dylaki
ul. Szymona 9c
tel. 77/46 51 192
Domecko
ul. Opolska 43
tel. 77/46 46 645

e-mail:kigen11@op.pl

Istnieje możliwość dojazdu do Klienta, jak również spotkania się na umówioną godzinę w różnych porach dnia.